ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine)

จำเป็นสำหรับใครบ้าง ?

1. หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ > 4 เดือน)
2. เด็ก (อายุ 6-12เดือน)
3. ผู้สูงอายุ > 65 ปี
4. ผู้ที่มีน้ำหนัก >100 กก.
5. ผู้ที่มีกลุ่มโรค ดังนี้ (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง, HIV, โรคหัวใจ, เบาหวาน, ไตวาย, หลอดเลือดสมองและผู้ป่วยมะเร็งรับยาเคมีบำบัด)

  • ราคา 700 บาท