ตรวจสุขภาพประจำปี

Health checkup

ตรวจสุขภาพประจำปีขั้นพื้นฐาน 6 รายการ ราคา 900 บาท

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจปัสสาวะ (UA)
 • ตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจการทํางานของตับ (SGPT)
 • ตรวจการทํางานของไต (Cr)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Chol)

ตรวจสุขภาพประจำปี 12 รายการ ราคา 1,900 บาท

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจปัสสาวะ (UA)
 • ตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจการทํางานของตับ (SGPT)
 • ตรวจการทํางานของตับ (SGOT)
 • ตรวจการทํางานของไต (Cr)
 • ตรวจการทํางานของไต (BUN)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด คอเลสเตอรอล (Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด ไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)
 • ตรวจหาระดับกรดยูริก (Uric acid)

ตรวจเฉพาะทางตับและไวรัสตับอักเสบ ราคา 1,900 บาท

 • ตรวจการทํางานของตับ 8 รายการ (Liver Function Test)
 • ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HbsAb)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV)

ตรวจคัดกรองกลุ่มโรค Metabolic Syndrome ราคา 2,900 บาท

 • ตรวจวัดความดันโลหิต น้ำหนัก ส่วนสูง ความยาวรอบเอว
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจปัสสาวะ (UA)
 • ตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจวัดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด ( HbA1C )
 • ตรวจการทํางานของตับ (SGOT,SGPT)
 • ตรวจการทํางานของไต (BUN ,Cr)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile )
 • ตรวจหาระดับกรดยูริก (Uric acid)
 • ตรวจหาระดับความอักเสบ ( ESR, CRP )