วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ

Hepatitis vaccine

วัคซีนตับอักเสบ เอ และ บี

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ทำให้ตับไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และหากปล่อยไว้จนเป็นตับอักเสบเรื้อรัง อาจทำให้เกิดโรคตับแข็ง และมะเร็งตับ

ไวรัสตับอักเสบเอ สามารถติดต่อได้ผ่านการรับประทานอาหาร และเครื่องดื่ม ส่วน ไวรัสตับอักเสบบี สามารถติดต่อผ่านทางเลือดและสารคัดหลั่ง

วัคซีนตับอักเสบ เอ และ บี

การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอเป็นการป้องกันโรคที่ได้ผลเกือบ 100% และภูมิคุ้มกันจะอยู่ติดตัวไปได้ตลอด โดยแนะนำฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่ อายุ 1 ปีขึนไป ฉีด 2 ครั้ง ห่างกัน 6-12 เดือน

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ : ราคาเข็มละ 1,800 บาท

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

ไวรัสตับอักเสบบี เป็นเชื้อที่อันตรายอย่างยิ่งหากได้รับเชื้อแล้วไม่ได้รับการรักษา อาจนำไปสู่ตับอักเสบเรื้อรัง ตับวาย ตับแข็ง และมะเร็งตับ โดยสามารถติดต่อผ่านการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ การใช้ของส่วนตัวร่วมกัน เป็นต้น

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี : ราคาเข็มละ 700 บาท