วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ

Pneumococcal vaccine

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (Pneumococcal vaccine) เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัสนิวโมเนียอี (Streptococcus pneumoniae) ซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบได้มากกว่า 90 สายพันธุ์ สามารถลุกลามไปยังอวัยวะในระบบหายใจ และอวัยวะสำคัญอื่น ๆ เป็นอันตรายถึงขั้นภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และติดเชื้อในกระแสเลือดได้ ซึ่งปัจจุบันโรคปอดอักเสบสามารถป้องกันได้ด้วยการรับวัคซีนป้องกันโรค

กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีน

  • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ
  • ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง
  • ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ หรือเป็นโรคหอบหืดเรื้อรัง

กระตุ้นให้ร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบ
วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ ชนิด 13 สายพันธุ์ (Prevnar) จำนวน 1 เข็ม 2,800.-
(สำหรับผู้ที่ ไม่เคยฉีดวัคซีนปอดอักเสบมาก่อน)

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ ชนิด 23 สายพันธุ์ (Pheumovax) จำนวน 1 เข็ม 1,800.-
(สำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนปอดอักเสบ ชนิด 13 สายพันธุ์ มาแล้ว 3 เดือน – 1 ปี )