วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

Quadrivalent Flu vaccine

จำเป็นสำหรับใครบ้าง?

  1. หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ > 4 เดือน)
  2. เด็ก (อายุ 6-12เดือน)
  3. ผู้สูงอายุ > 65 ปี
  4. ผู้ที่มีน้ำหนัก >100 กก.
  5. ผู้ที่มีกลุ่มโรค ดังนี้ (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง, HIV, โรคหัวใจ, เบาหวาน, ไตวาย, หลอดเลือดสมองและผู้ป่วยมะเร็งรับยาเคมีบำบัด)

ราคา 700 บาท