โรคลมพิษ

Urticaria

โรคลมพิษ คืออะไร

โรคลมพิษ หรือ Urticaria ลักษณะผื่นจะเป็นรอยแดงนูน มีอาการคัน ผื่นมักอยู่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง จากนั้นจะราบไป
โดยไม่ทิ้งรอยแผลเป็น

ลมพิษมี 2 กลุ่ม คือ ลมพิษเฉียบพลัน ถ้ามีอาการมาไม่เกิน 6 สัปดาห์ และ ลมพิษเรื้องรัง ถ้าเป็นนานเกิน 6 สัปดาห์

สาเหตุของลมพิษ

เช่น อาหาร ยา การติดเชื้อ การแพ้สารที่สัมผัสโรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคมะเร็ง โรคระบบภูมิต่อต้านตัวเอง

การรักษา

มีทั้งยาทา ยารับประทาน และยาฉีด แต่ที่สำคัญคือการหาสาเหตุ ซึ่งบางครั้งถ้าประวัติไม่ชัดเจน
แพทย์จะแนะนำให้ตรวจเลือด หาสารก่อภูมิแพ้ เพิ่มเติม